Opis parametrów z menu fotopułapek

Dodano: 10 września 2020

W menu fotopułapek dostępnych jest wiele parametrów, które możemy skonfigurować tak, aby praca urządzenia była dostosowana do naszych potrzeb. Większość z tych parametrów powtarza się we wszystkich kamerach.
Poniżej przedstawiamy uniwersalną listę opisu poszczególnych ustawień konfiguracyjnych fotopułapki.

Rozdzielczość zdjęć

Inaczej: Wielkość zdjęć / Image size / Photo resolution
Ustawienie rozdzielczości wykonywanych zdjęć przez fotopułapkę. Na przykład 3, 5 lub 12 Megapikseli. Większa rozdzielczość to większe zdjęcie ze znaczną ilością szczegółów ale także i spory rozmiar pliku zapisanego na karcie pamięci. Trzeba także pamiętać, że bardzo często, część podanych tu wartości jest to rozdzielczość interpolowana, czyli uzyskana przez sztuczne, cyfrowe powiększenie zdjęcia.
Więcej informacji na temat różnicy pomiędzy rozdzielczością zdjęć a faktycznej wielkości matrycy fotopułapki znajdziesz na naszym blogu.

Rozdzielczość video

Inaczej: Wielkość video / Video size / Video resolution
Ustawienie rozdzielczości wykonywanych nagrań video przez fotopułapkę. Wyższa rozdzielczość to lepsza jakość nagranego filmu. W niektórych kamerach wraz ze zmianą rozdzielczości może zmieniać się także ilość klatek na sekundę. I tak na przykład przy wybraniu rozdzielczości video 1280×720 urządzenie nagrywa w 30 kl/s ale przy ustawieniu wyższej rozdzielczości – 1920×1080, prędkość zapisu może np. spaść do 25 kl/s.

Często występujące oznaczenia:
4K – rozdzielczość 3840×2160
FHD – FullHD – rozdzielczość 1920×1080 (czasem w starszych modelach może to też oznaczać rozdzielczość 1440×1080)
HD – rozdzielczość 1280×720
VGA – rozdzielczość 640×480

Tryb pracy

Inaczej: Mode
Wybieramy możliwość czy fotopułapka po aktywacji czujnika ruchu ma robić tylko zdjęcia lub tylko nagrywać filmy, bądź robić zdjęcia i nagrywać film.

Nazwa kamery

Inaczej: Camera ID / Pozycja kamery
Możemy określić nazwę kamery jaka pojawia się na zdjęciach. Jest to przydatna funkcja jeśli mamy w terenie kilka fotopułapek i chcemy rozróżnić, z której kamery otrzymujemy powiadomienie.

Zdjęcia seryjne

Inaczej: Ilość zdjęć / Seria zdjęć / Multi shot / Photo burst
Ilość zdjęć wykonanych przez fotopułapkę w jednej serii po aktywacji czujnika ruchu. Ilość zdjęć wykonanych w jednej serii i czas pomiędzy ujęciami może być różny w zależności od modelu.
Pomimo wykonania kilku ujęć w serii, fotopułapka najczęściej wysyła tylko jedno zdjęcie z kompletu – zazwyczaj pierwsze lub ostatnie. W najbardziej zaawansowanych modelach kamer, mamy możliwość wybrania, które zdjęcia z serii mają zostać wysłane.

Długość video

Inaczej: Video length
Określa jaką ma mieć długość nagrany film po aktywacji czujnika ruchu. Najczęściej maksymalny wymiar pojedynczego filmu wynosi 60 sekund.

Dźwięk video

Inaczej: Nagrywanie dźwięku / Głos / Audio
Nagrywanie filmów video z dźwiękiem lub bez.

Znacznik

Inaczej: Time stamp
Pasek z informacjami pojawiający się na zdjęciach. Wyświetlane na nim informacje to najczęściej: data, godzina, stan żywotności baterii, nazwa kamery i faza księżyca.

Data/Godzina

Inaczej: Czas / Time/Date
Ustawienie daty i godziny.

Język

Inaczej: Language
Ustawienie języka.

Hasło

Inaczej: Password
Hasło zabezpieczające dostęp do fotopułapki. Ustawione hasło należy zapamiętać. Po jego ustawieniu, przy ponownym uruchomieniu fotopułapki będzie ono wymagane do jej włączenia.

Zdjęcia cykliczne

Inaczej: Timelapse / Zdjęcia poklatkowe
Fotopułapka robi zdjęcia co określony przedział czasu np. co 10 minut. Najczęściej przy włączonej funkcji zdjęć cyklicznych, czujnik ruchu fotopułapki zostaje wyłączony i kamera nie reaguje na ruch.

Nadpisywanie zdjęć

Inaczej: SD Cycle
Tzw. Nadpisywanie. Przy zapełnieniu karty pamięci, najstarsze zdjęcia są kasowane tak, aby fotopułapka mogła zapisać nowe.

Formatowanie

Inaczej: Format SD
Wszystkie pliki znajdujące się na karcie pamięci w fotopułapce zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć. Przed użyciem nowej karty pamięci zalecane jest jej sformatowanie w urządzeniu.

Ustawienia domyślne

Inaczej: Default Settings / Reset / Ustawienia fabryczne
Przywraca ustawienia fabryczne fotopułapki.

Wersja

Inaczej: Version / About
Informacje o urządzeniu. Najczęściej wersja oprogramowania oraz numer IMEI.

Czujnik PIR

Inaczej: Sensitivity / PIR Trigger / Czujnik ruchu
Czujnik PIR jest to czujnik ruchu działający na zasadzie pasywnej podczerwieni. Najczęściej do wyboru mamy 3 poziomy czułości czujnika ruchu – niska / średnia / wysoka. Im wyższa czułość tym większy zasięg czujnika ruchu.

Boczne czujniki PIR

Inaczej: Side PIR / Pomocnicze czujniki
Występowały one głównie w starszych fotopułapkach. Znajdują się po bokach czujnika głównego. Wykrywają one ruch przed głównym czujnikiem, przygotowując urządzenie do zrobienia zdjęcia, gdy ruch pojawi się w zasięgu głównego czujnika. Ich celem było wcześniejsze wybudzenie fotopułapki i przygotowanie do szybszego zrobienia zdjęcia.

Interwał

Inaczej: Interval / Deley / Opóźnienie
Określa czas, przez który czujnik ruchu pozostanie bezczynny po zrobieniu zdjęcia. Po tym czasie, czujnik znowu jest aktywny i jeśli przed urządzeniem występuje ruch, fotopułapka zrobi zdjęcie.
Na przykład, gdy przed fotopułapką na nęcisku znajdzie się stado dzików, a interwał nie zostanie ustawiony, fotopułapka może wykonać masę niepotrzebnych zdjęć przy okazji rozładowując baterie i zapełniając kartę pamięci.

Timer

Inaczej: Working hours / Harmonogram / Czas pracy
Są to godziny czasu w jakich fotopułapka ma być aktywna i robić zdjęcia. Na przykład od 20.00 do 07.00.

Ilość diod IR

Inaczej: IR LEDS / Diody IR
Wybór ilości diod jaka ma być używana podczas robienia zdjęć w nocy. Najczęściej do wyboru mamy wszystkie diody lub część z nich.

Tryb nocny

Inaczej: Night mode / Nocne zdjęcia
Niektóre fotopułapki oferują kilka preferencji robienia nocnych zdjęć do wyboru. Możemy najczęściej wybierać pomiędzy:

  • maksymalny zasięg – zdjęcia będą najlepiej doświetlone ale poruszające się obiekty mogą być rozmyte
  • minimalne rozmycie – zdjęcia będą słabiej doświetlone ale poruszające się obiekty powinny być ostre
  • optymalny – zrównoważone parametry zdjęć.

Typ baterii

Inaczej: Battery type
Określenie rodzaju baterii lub akumulatorków z jakich korzystamy w celu lepszego działania urządzenia.

Częstotliwość

Inaczej: Frequency
Ustawienie częstotliwości nagrywania obrazu w celu uniknięcia efektu migotania. W Europie standardowa częstotliwość to 50Hz.

Tryb wysyłania

Inaczej: Send mode / 3G Switch / Wysyłanie zdjęć
Możemy tu najczęściej włączyć lub wyłączyć wysyłanie zdjęć przez fotopułapkę oraz, czasami, także określić sposób wysyłania zdjęć, np. natychmiast po zrobieniu lub w formie dziennego raportu.

Ustawienia kraju

Inaczej: MMS Settings / GPRS Settings / Ustawienia sieci / Wybierz państwo
Wprowadzane są tutaj ustawienia sieci GSM (automatycznie, półautomatycznie lub ręcznie) oraz wybierane sposoby wysyłania zdjęć (przez MMS, e-mail, SMTP lub na serwer FTP).

Przykładowe parametry dla poszczególnych sieci znajdziesz w naszych poradnikach – sprawdź

Wyślij do

Inaczej: Send to
Wprowadza się tutaj numery telefonów lub adresy e-mail, na które fotopułapka ma przesyłać zdjęcia.

Maksymalna liczba zdjęć

Inaczej: Max. Number/Day
Limit zdjęć jakie mogą być wysłane przez fotopułapkę jednego dnia.

Zdalne sterowanie

Inaczej: SMS Control / Sterowanie SMS
Włączenie lub wyłączenie zdalnego sterowania SMS fotopułapką. Czasami mamy tu do wyboru dodatkowego opcje, takie jak:

  • wykonuj cały czas – fotopułapka będzie na bieżąco wykonywać komendy SMS
  • wykonuj po wyzwoleniu – fotopułapka może otrzymywać komendy SMS ale wykona je dopiero po aktywacji czujnika ruchu.

 

Pamiętaj, że jeśli masz problem ze swoją fotopułapką i nie wiesz do czego służą poszczególne ustawienia w jej menu, zawsze możesz do nas napisać lub zadzwonić – chętnie pomożemy Ci skonfigurować Twoją fotopułapkę.

Dla wszystkich naszych klientów konfiguracja fotopułapki GRATIS!

Udostępnij w swoich mediach

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Zobacz także